khách hàng là thượng đế, uy tín hàng đầu

Recent Posts

Posted by on Comments Off

Máy phát điện có vỏ Weichai 87kva 25/03

Máy phát điện có vỏ Weichai 87kva

Máy phát điện có vỏ Weichai 87kva

adobe creative suite

zp8497586rq

Posted in Vận chuyển máy phát điện

Tagged: | | |

Continue

Posted by on Comments Off

Máy phát điện có vỏ Cummins 140kva tại Campuchia 21/03

Máy phát điện có vỏ Cummins 60kva tại Campuchia 19/03

Máy phát điện có vỏ Cummins 60kva tại Campuchia 19/03

zp8497586rq

Posted in Vận chuyển máy phát điện

Tagged: | | |

Continue

Posted by on Comments Off

Máy phát điện có vỏ Cummins 60kva tại Campuchia 19/03

Máy phát điện có vỏ Cummins 60kva tại Campuchia 19/03

Máy phát điện có vỏ Cummins 60kva tại Campuchia 19/03

zp8497586rq

Posted in Vận chuyển máy phát điện

Tagged: | | |

Continue

Posted by on Comments Off

Máy phát điện trần Cummins 375kva tại Campuchia 18/03

Máy phát điện trần Cummins 375kva tại Campuchia 18/03

Máy phát điện trần Cummins 375kva tại Campuchia 18/03

Posted in Vận chuyển máy phát điện

Tagged: | | |

Continue

Posted by on Comments Off

Máy phát điện có vỏ Cummins 60kva tại Campuchia ngày 18/03

Máy phát điện có vỏ Cummins 60kva tại Campuchia ngày 18/03

Máy phát điện có vỏ Cummins 60kva tại Campuchia ngày 18/03

Posted in Vận chuyển máy phát điện

Tagged: | | |

Continue

Posted by on Comments Off

Máy phát điện có vỏ Cummins 140kva 12/03

Máy phát điện có vỏ Cummins 140kva 12/03

Máy phát điện có vỏ Cummins 140kva 12/03

zp8497586rq

Posted in Vận chuyển máy phát điện

Tagged: | | |

Continue

Posted by on Comments Off

Máy phát điện có vỏ Cummins 375kva tại Campuchia ngày 02/02

Máy phát điện có vỏ Cummins 375kva tại Campuchia ngày 02/02

Máy phát điện có vỏ Cummins 375kva tại Campuchia ngày 02/02

Posted in Vận chuyển máy phát điện

Tagged: | | |

Continue